Yksi usko

Tässä kirjoituksessa tutkimme raamatusta, mitä on se usko, jota raamattu kutsuu sydämen ympärileikkaukseksi hengessä

Paavali puhui voimakkaasti efesolaisille siitä, miten jakamattomia asioita ja Kristuksen ruumiin yhteisiä ja luovuttamattomia elementtejä ovat kristinuskon peruskivet:

On vain yksi ruumis ja yksi Henki, niin kuin myös se toivo, johon teidät on kutsuttu, on yksi. Yksi on Herra, yksi usko, yksi kaste! Yksi on Jumala, kaikkien Isä! Ef.4:4.

Puhumme nyt uskosta, joka on seurakunnan jäsenten yhteinen ominaisuus, yhteinen tapa jäsentää maailmaa ja elämää, yhteinen tapa lähestyä Jumalaa ja yhteinen tapa pysyä elävässä jumalasuhteessa. Haluan ensiksi valottaa tätä uskoa sen kautta, miten se syntyy. Raamattu puhuu sydämen ympärileikkauksesta hengessä ja myös uudestisyntymisestä.

Ympärileikkaus oli Aabrahamin ja Jumalan tekemän liiton ehto ja sen liiton voimassapitämisen merkki. Tästä kertoo raamatussa ensimmäisen Mooseksen kirjan luvussa 17, jakeet 10 -14. Mutta edeltävissä jakeissa kuvataan liiton sisältö:

Tällainen on liitto, johon minä sinut otan. Sinusta on tuleva monien kansojen kantaisä. Älköön siis nimesi enää olko Abram, vaan olkoon se Abraham, koska minä teen sinusta kansojen paljouden isän. Minä annan sinulle paljon jälkeläisiä, ja sinusta on polveutuva kansakuntia ja kuninkaita. Minä pidän voimassa liiton sinun ja myös sinun jälkeläistesi kanssa, ikuisen liiton sukupolvesta toiseen, ja minä olen oleva sinun Jumalasi ja sinun jälkeläistesi Jumala. Minä annan sinulle ja jälkeläisillesi pysyväksi perintömaaksi koko Kanaaninmaan, jossa nyt asut muukalaisena, ja minä olen myös sinun jälkeläistesi Jumala. 1.Moos.17:4-8.

Liitossa pysyessään Aabrahamin jälkeläiset olisivat Jumalalle kelpaavia, hänen oma kansansa, toisin sanoen vanhurskaita. Synnin kirous ei hallinnut heitä, vaan ympärileikkauksen liiton kautta heille kuului anteeksianto. Liitossa pysyminen takasi Jumalan suosion, hänen kansansa jäsenyyden.

Kaikki poikalapset piti kahdeksanpäiväisinä ympärileikata. Tuolloin palanen poikalapsen esinahkaa leikataan irti. Veri vuotaa ja aivan pieni osa lapsen painosta häviää. Tässä on voimakas kuva siitä, kuinka Jumala tahtoo, että ihmisen vanha luonto kuolisi. Sigmund Freud, joka kehitti psykoanalyysin, oli syvästi imenyt itseensä juutalaisen uskon siitä, että ihmisluonnon keskeisin olemus liittyi seksuaalisuuteen. Uskon, että hän johti tämän seksuaalisuuden keskeisen aseman ihmisen sielunelämässä suoraan raamatusta ja ympärileikkauksen traditiosta. Jumala oli liittänyt anteeksiantamuksen ja verenvuodatuksen toisiinsa jo luomisesta asti. Abel ymmärsi tämän ja uhrasi Jumalalle eläinuhrin, kun taas Kain ei ymmärtänyt asiaa. Ympärileikkauksessa Jumala tavallaan julistaa, että uhri, joka pitää antaa, on ihminen. Loppujen lopuksi ei ole anteeksiantamusta, ellei ihmisen veri vuoda. Samalla näemme miten rituaalit syntyvät ja mikä on rituaalin olemus: se on eräänlainen siemen. Ympärileikkauksen tarkoitus oli viedä ihminen prosessiin, jossa hänen koko vanha luontonsa kuolisi. Se pieni toimenpide, joka lapselle tehtiin, oli vain sen asian lähtölaukaus, prosessin alku ja samalla sen siemen. Siemenhän on jotakin, joka sisältää kaiken, mutta ’se kaikki’ tulee esiin vasta kasvun kautta. Jotta ympärileikkaus oikeasti toteutuisi, se piti elää todeksi läpi elämän. Tämä totuus israelilaisilta unohtui ja he alkoivat luottaa ympärileikkaukseen pelkkänä rituaalina: se mikä on kerran tehty, se pysyy voimassa aina. He katsoivat olevansa Aabrahamin lapsia ympärileikkauksen perusteella ja Johannes Kastaja (Matt.3:9, Luuk.3:8), kuten Jeesuskin (Joh.8:39-41), kritisoivat tällaista ritualistista näkemystä.

Olen syvästi kummastellut erästä raamatun kohtaa. Muistathan, kuinka Jumala lähetti Mooseksen vapauttamaan israelilaiset Egyptin orjuudesta? Taivuteltuaan Mooseksen tähän tehtäväänsä ja tämän lähdettyä matkalle, tapahtui jotakin kummaa:

Matkan varrella Herra tuli Moosesta vastaan paikassa, johon hän oli perheineen yöpynyt, ja aikoi surmata hänet. Silloin Sippora otti terävän piikiven, leikkasi pois poikansa esinahan ja kosketti sillä Moosesta jalkojen väliin sanoen: ”Sinä olet minun veriylkäni.” Niin Herra jätti Mooseksen rauhaan. Sippora oli ensimmäinen, joka sanoi ”veriylkä” puhuessaan ympärileikkauksesta. 2.Moos.4:24-26.

Luulen, että Mooses, joka oli kasvanut Egyptin hovissa, ei ollut saanut opetusta ympärileikkauksesta. Hän ei ollut ympärileikannut omaa poikaansakaan. Mooses ei oikein ymmärtänyt tätä syvemmin. Ehkä hänkin piti ympärileikkausta jonakin, joka on voimassa, kun se kerran on tehty. Jumala antoi hänelle oppitunnin, jonka kautta hän korosti Moosekselle a) ihmisen vanhan luonnon tulee kuolla ja b) anteeksiantamusta ei tapahdu ilman veren vuodatusta ja c) tarvitaan vahva veriliitto, joka yhdistää ihmisen ja Jumalan ja d) Jumala on uskollinen eikä unohda ympärileikkauksen liittoa. Mooses ei ollut vielä ymmärtänyt sitä, minkä Francis Frangipane on ilmaissut osuvasti: ”Jeesus rakastaa minua. Hän rakastaa minua niin paljon, että haluaa tappaa minut!” Mutta nyt, kun Jumala oli lähettämässä Moosesta vapauttamaan Israelin kansan Egyptin orjuudesta, Mooseksen tuli ymmärtää syvemmin Jumalan tapaa toimia. Olihan se pääsiäinen, jonka Jumala tahtoi antaa kansalleen, sen liiton hedelmä, jonka Aabraham oli tehnyt. Jumalahan oli tässä liitossa luvannut israelilaisille Kanaanin maan perinnöksi. Pääsiäinen on siis ympärileikkauksen liiton yksi ilmentymä, hyvin tärkeä sellainen. Siinä Jumala pitää lupauksensa omalta puoleltaan ja huomaamme, kuinka pääsiäisessä tämä veriliitto suojelee israelilaisia kuoleman enkeliltä:

Ja veri olkoon niiden talojen merkkinä, joissa te olette, sillä kun minä näen veren, menen ohitsenne. Minä kuritan vain egyptiläisiä, eikä tämä vitsaus satu teihin. 2.Moos.12:13.

Pääsiäisessä Jumala myös vapauttaa kansansa orjuudesta. Ympärileikkauksen liiton kautta Jumalan kansan jäsen siis pääsee vapaaksi synnin orjuudesta, eikä vain synnin, vaan myös Pimeyden henkivaltojen otteesta – kaikesta, mikä estää häntä palvelemasta Jumalaansa kokonaisella sydämellä.

Ympärileikkauksen liitto puhuu siitä, että vanhan luonnon tulee kuolla, jotta Jumalan lupaus olisi voimassa. Se lupaus antoi Jumalan kansan jäsenyyden. Ympärileikkaus yhdisti israelilaiset Jumalaansa. Uudessa liitossa tämä ympärileikkauksen salaisuus avataan kokonaan:

Häneen teidät on yhdistänyt ympärileikkaus, jota ei ole ihmiskäsin tehty, Kristuksen ympärileikkaus, jossa syntinen luonto riisutaan pois. Kol.2:11.

Ympärileikkauksen syvin olemus ja merkitys tulee tässä esiin. Ympärileikkauksen päämäärä on se, että syntinen luonto riisutaan pois, joten se on siis prosessi, joka alkoi vanhan liiton aikana ulkonaisesta ympärileikkauksen toimenpiteestä ja jonka tuli jatkua ja syvetä ihmisessä elämän aikana. Kristuksen ympärileikkaus on se termi, jonka raamattu ottaa käyttöön, kuvatessaan tämän prosessin huipentumaa ja yleensäkin sitä, miten sitä nyt sovelletaan uudessa liitossa. Jeesuksen julistuksessa tulee esiin aivan uusia ja mullistavia ajatuksia. Ne eivät olleet juutalaisen uskon kannalta outoja, mutta juutalaiset eivät vaan olleet ymmärtäneet asioita loppuun asti ja siksi Jeesuksen ajatukset tulivat heitä vastaan niin radikaaleina. Ihmiset luulivat, että puhtaus on jotakin ulkonaista, mutta Jeesus sanoi heille suoraan:

Ettekö käsitä, että se, mikä menee suusta sisään, jatkaa kulkuaan vatsaan, ja sitten se ulostetaan. Mutta se, mikä tulee suusta ulos, on lähtöisin sydämestä, ja se saastuttaa ihmisen. Juuri sydämestähän lähtevät pahat ajatukset, murhat, aviorikokset, siveettömyys, varkaudet, väärät todistukset ja herjaukset. Nämä ne ihmisen saastuttavat, ei se, että syö pesemättömin käsin.”  Matt.15:17-20.

Jeesus siis julisti, että ihmisen vanhaa luontoa ei edusta niinkään ruumis ja sen seksuaalinen osa, vaan ennen kaikkea sen keskuksena toimii sydän. Sydän kuvaa sekä mielen että ajatusten ja tunne-elämän, myös tahtoelämän keskusta. Niinpä jos ihminen halusi olla oikeasti ja todellisesti ympärileikattu, hänen piti ympärileikata sydämensä. Ihmisen vanhan luonnon piti kuolla ja sen kuoleman piti lähteä sydämestä. Samalla uusi luomus, joka tässä prosessissa syntyy, lähtee kasvamaan, ja se uusi luomus on jotakin täydellisesti hengellistä, ei enää maallista.

Uudessa Testamentissa tätä samaa asiaa kuvataan sanalla ’uudestisyntyminen’. Tästä Jeesus opetti Nikodemokselle:

Jeesus vastasi hänelle: ”Totisesti, totisesti: jos ihminen ei synny uudesti, ylhäältä, hän ei pääse näkemään Jumalan valtakuntaa.” Nikodemos kysyi: ”Miten joku voisi vanhana syntyä? Miten joku voisi mennä takaisin äitinsä kohtuun ja syntyä toisen kerran?” Jeesus vastasi: ”Totisesti, totisesti: jos ihminen ei synny vedestä ja Hengestä, hän ei pääse Jumalan valtakuntaan. Mikä on syntynyt lihasta, on lihaa, mikä on syntynyt Hengestä, on henkeä. Joh.3:3-6.

Se sydämen ympärileikkaus, josta raamattu puhuu, on sama asia. Tosin uudestisyntyminen painottaa saman asian toista puolta: uuden syntymistä. Molemmissa on olennaisesti kysymys siitä, että vanha on kelvoton ja joutaa väistyä kokonaan ja uusi on luotava sen tilalle – aivan kokonaan uusi.

Jeesus tuli täyttämään lain, myös ympärileikkauksen. Hän vei senkin täydellisyyteen: hän toteuttaa sydämen ympärileikkauksen. Tätä tapahtumaa, jota kutsutaan siis myös uudestisyntymiseksi, ei voi ulkonaisin silmin nähdä. Ihminen, joka syntyy uudesti elävään uskoon, on tullut Jumalan kansan jäseneksi, hänellä on sydämen ympärileikkaus hengessä. Mutta tämäkin ympärileikkaus alkaa siemenestä ja täydellistyy: uskoon tulo on vain alku. Meidät on kutsuttu kasvamaan uskossamme Kristuksen tuntemisen täyden iän määrään asti:

Kun me kaikki sitten pääsemme yhteen ja samaan uskoon ja Jumalan Pojan tuntemiseen ja niin saavutamme aikuisuuden, Kristuksen täyteyttä vastaavan kypsyyden, silloin emme enää ole alaikäisiä, jotka ajelehtivat kaikenlaisten opin tuulten heiteltävinä ja ovat kavalien ja petollisten ihmisten pelinappuloita. Silloin me noudatamme totuutta ja rakkautta ja kasvamme kaikin tavoin kiinni Kristukseen, häneen, joka on pää. Hän liittää yhteen koko ruumiin ja pitää sitä koossa kaikkien jänteiden avulla, kunkin jäsenen toimiessa oman tehtävänsä mukaan, ja näin ruumis kasvaa ja rakentuu rakkaudessa. Ef.4:13-16.

Liitto, jonka Jumala teki Aabrahamin kanssa, ei syntynyt ainoastaan määrittelemällä sille sisältö ja määrittelemällä sille ulkoiseksi merkiksi ympärileikkaus, vaan tarvittiin kolmas elementti, jota raamattu nimittää ”uskoksi”. Tästä ympärileikkauksen ja uskon suhteesta Paavali puhuu roomalaiskirjeessä:

Mehän sanomme: ”Jumala katsoi Abrahamille vanhurskaudeksi uskon.” Oliko Abraham silloin ympärileikattu? Ei ollut, hän oli vielä ympärileikkaamaton.  Hän sai ympärileikkauksen merkin sen vakuudeksi, että hänet oli hyväksytty vanhurskaaksi jo, kun hän ympärileikkaamattomana uskoi. Näin hänestä tuli kaikkien niiden isä, jotka uskovat ja jotka katsotaan vanhurskaiksi, vaikka he ovat ympärileikkaamattomia. Samoin hän on ympärileikattujen isä, jos nämä myös seuraavat sitä uskon tietä, jota isämme Abraham kulki ollessaan vielä ympärileikkaamaton. Room.4:9-12.

Paavali selittää, että on turha vedota ympärileikkauksen ulkonaiseen suorittamiseen, kun kerran asiassa on kysymys ihmisen sisäisestä prosessista. Niinpä Paavali taisteli kiivaasti judaisteja vastaan, jotka vaativat ulkonaista ympärileikkausta myös uskoon tulleille. Hän esitti asiansa melko jyrkkään sävyyn:

Minä, Paavali, sanon teille: jos annatte ympärileikata itsenne, teille ei ole Kristuksesta mitään hyötyä. Vakuutan vielä kerran jokaiselle, joka antaa ympärileikata itsensä, että hän on velvollinen noudattamaan lain kaikkia määräyksiä. Te, jotka pyritte vanhurskauteen lakia noudattamalla, olette joutuneet eroon Kristuksesta, armon ulkopuolelle. Koska me uskosta olemme saaneet Hengen, odotamme hartaasti, että toivomme toteutuisi ja me saavuttaisimme vanhurskauden. Kristuksessa Jeesuksessa on yhdentekevää, onko ihminen ympärileikattu vai ei. Ainoa tärkeä on rakkautena vaikuttava usko. Gal.5:2-6.

Roomalaiskirjeessä Paavali oli jo tehnyt saman asian varsin selväksi:

Ympärileikkaus on kyllä hyödyksi, jos noudatat lakia. Mutta jos olet lainrikkoja, ympärileikkauksesi on mitätön. Jos ympärileikkaamaton noudattaa lain säännöksiä, eikö häntä silloin tule pitää ympärileikattuna? Ulkonaisesti ympärileikkaamaton, joka noudattaa lain käskyjä, on tuomitseva sinut, joka lain kirjaimesta ja ympärileikkauksesta huolimatta rikot lakia. Oikea juutalainen ei ole se, joka on juutalainen ulkonaisesti, eikä oikea ympärileikkaus ole se, joka on ulkonaisesti näkyvänä ruumiissa. Oikea juutalainen on se, joka on juutalainen sisimmässään, ja oikea ympärileikkaus on sydämen ympärileikkaus, jota ei saa aikaan laki, vaan Henki. Tällainen juutalainen saa kiitoksen Jumalalta, ei ihmisiltä. Room.2:25-29.

Näin me kaikki, jotka olemme uudestisyntyneet elävään uskoon, voimme pitää itseämme juutalaisina, oikeina juutalaisina, vaikka meillä ei olekaan ulkonaista ympärileikkausta. Voimme jopa ajatella, että ne, joilla on ulkonainen ympärileikkaus, eivät ilman uskoa ole juutalaisia ollenkaan, vaikka he kuinka itseään sellaisina pitäisivätkin. Niinpä Israelin kansalaisuus määritellään nyt uudestaan: oikeita israelilaisia ovat ne, joilla on sydämen ympärileikkaus hengessä. Toisin sanoen me, Kristuksen ruumis ja seurakunta.

Käymme rukoukseen: Kiitos Jeesus sydämen ympärileikkauksesta hengessä. Kiitos, että olemme saaneet sen kautta tulla Jumalan kansan jäseniksi. Kiitos, että sinä riisut vanhan ihmisemme ja kuoletat sen kokonaan ja luot meidät kaikki uudeksi. Suo meidän antautua hengen johdettaviksi ja elää uuden luomuksen mukaista pyhää elämää ja kasvaa uskossamme niin, että pääsemme yhteen ja samaan uskoon ja Jumalan Pojan tuntemiseen, Kristuksen tuntemisen täyden iän määrään. Koska olemme kaikki vielä epätäydellisiä, niin pyydämme: kasvata meitä uskossa ja suo meidän kasvaa kaikin tavoin sinuun, joka olet Pää, Jumalan antamaa kasvua. Kiitos, että olet aloittanut meissä hyvän työsi etkä jätä sitä kesken. Kiitämme tästä työstäsi meissä ja annamme kunnian sinulle, joka valtaistuimella istut, ja Karitsalle! Aamen.

Mainokset
Kategoria(t): 2004, Hengen miekka, Saarnat. Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Google+ photo

Olet kommentoimassa Google+ -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s