Yksi henki

Tässä kirjoituksessa syvennymme tutkimaan raamatusta, kuka on Pyhä Henki ja millainen on hänen toimenkuvansa Jumalan pelastussuunnitelmassa.

Olemme jo tutkineet useampaan otteeseen tätä Efesolaiskirjeen kohtaa:

On vain yksi ruumis ja yksi Henki, niin kuin myös se toivo, johon teidät on kutsuttu, on yksi. Yksi on Herra, yksi usko, yksi kaste! Yksi on Jumala, kaikkien Isä! Ef.4:4-5.

Pyhän Hengen ykseyttä korostettaessa tarkoitetaan Henkeä Jumalan kolmantena persoonana. Raamattu ilmoittaa, että:

Yksi ja sama Henki on yhdistänyt meidät, kaikki me olemme saaneet juoda samaa Henkeä. 1.Kor.12:13.

Paavali opettaa myös:

Armolahjoja on monenlaisia, mutta Henki on sama. 1.Kor.12:4.

Näissä kaikissa kohdissa puhutaan Jumalan kolmannesta persoonasta, Pyhästä Hengestä. Hänet on Jumalan sanan mukaan taivaan Isä lähettänyt Jeesuksen nimessä:

Puolustaja, Pyhä Henki, jonka Isä minun nimessäni lähettää, opettaa teille kaiken ja palauttaa mieleenne kaiken, mitä olen teille puhunut. Joh.14:26.

Pyhän Hengen tehtävä on siis olla kirkastamassa Jeesusta eri tavoin ja tekemässä samoja tehtäviä, joita Jeesuksella oli. Näistä tehtävistä mainitaan yllä Puolustajan tehtävä ja toisaalta myös Opettajan tehtävä. Pyhä Henki on myös Johdattaja (Luuk.4:1, Ef.2:8). Jesaja tuo jo vanhan liiton aikana esiin näitä Pyhän Hengen tehtäviä:

Hänen ylleen laskeutuu Herran henki, viisauden ja ymmärryksen henki, taidon ja voiman henki, totuuden tuntemisen ja Herran pelon henki… Jes.11:2.

Näiden erilaisten Pyhän Hengen ominaisuuksien kautta voimme ymmärtää myös sitä raamatun ilmoitusta, että Jumalan Karitsalla on:

…ne Jumalan seitsemän henkeä, jotka on lähetetty kaikkialle maailmaan. Ilm.5:6.

Vähän-Aasian seitsemän seurakuntaa edustavat myös tätä Pyhän Hengen persoonaan kuuluvaa moninaisuutta, erilaisuutta, joka kaikessa rikkaudessaan on Jumalan luomaa. Vaikka suremme kristikunnan jakautuneisuutta, on pakko myöntää, että jokin osa siitä kuuluu Jumalaan suunnitelmaan.

On mielenkiintoista, että kun syvennymme Pyhän Hengen persoonaan ja työhön, niin voimme alkaa erottaa hänen persoonansa piirteitä ihan niin kuin ihmisenkin persoonassa on erilaisia luonteenpiirteitä ja lahjoja. Tätä Hengen monipuolisuutta ei saa sekoittaa siihen ilmoitukseen, joka on tämän saarnan otsikkona. Yksi Henki, mutta moninaiset hengen voimavaikutukset. Sanaa ”henki” käytetään raamatussa myös lihan ja ihmisen vanhan luonnon vastakohtana. Tällöin puhutaan hengen ominaisuuksista ja siitä, millaisia periaatteita uusi luomus noudattaa verrattuna vanhaan ihmiseen.

Monet luterilaiset opettavat, että ihminen saa Pyhän Hengen lapsikasteessa. Tämä on vastoin raamatun selvää opetusta. Lapsikasteessa ihminen saa kasteen siemenen sisimpäänsä. Tämä siemen voi kasvaa Jumalan tarkoittamalla tavalla ja alkaa toteuttaa kasteen totuutta kyseisen ihmisen kohdalla, kun hän tulee uskoon ja alkaa vaeltaa Jumalan yhteydessä. Ilman uskoa ei ole olemassa mitään todellista kastetta. Pelkkä kasteen rituaali ei voi tuoda ihmiselle pelastusta. Sellainen väärä opetus on peräisin katolisesta kirkosta, joka on tänä päivänäkin täynnä kaikenlaista kristillisyydeksi naamioitua taikauskoa. Taikauskon piiriin kuuluu sekin käsitys, että ihminen saa lapsikasteessa samalla automaattisesti Pyhän Hengen kasteen. Vesikaste ja Pyhän hengen kaste ovat kaksi eri asiaa eikä vedellä kastamisen yhteydessä kukaan ilman muuta saa Pyhän Hengen kastetta. Jos joku uskovien kasteella käydessään samalla täyttyy Pyhällä Hengellä ensi kertaa elämässään, se ei merkitse, että nämä kaksi kastetta olisivat sisäkkäisiä. Pyhän Hengen kastetta ei saada myöskään uudestisyntymisessä. Paavali opettaa Pyhästä Hengestä terveen opin mukaisesti, miksi emme kuuntelisi häntä:

Saitteko Pyhän Hengen, kun tulitte uskoon? Ap.t.19:2.

Tämä kysymys kysytään meiltä jokaiselta, jotka olemme uskoon tulleet. Miksi Paavali kysyisi tällaista, jos Pyhä Henki tulisi automaattisesti ihmisen sisimpään uudestisyntymisessä? Mieti sitä. Efesolaisilla Pyhän Hengen kasteen saamista esti kaksi asiaa: väärä kasteoppi ja toisaalta oikeanlaisen opetuksen puuttuminen Pyhän Hengen kasteesta. On sanottu, että jos halutaan Pyhän Hengen tulevan seurakuntaan, täytyy opettaa Pyhästä Hengestä ensin. Niinpä minäkin opetan nyt Pyhästä Hengestä ja sydämestäni toivon, että ne Uskon kilven rukousyhteydessä olevat ihmiset, jotka ovat pyytäneet Pyhän Hengen kastetta, saisivat sen. On myös tärkeätä elää muissa uskon perusasioissa terveen opin mukaista elämää, ettei mikään väärä opetus turmele meiltä mahdollisuutta ottaa vastaan Pyhän Hengen kastetta.

Minä olen kasvanut sekä luterilaisessa että helluntailaisessa ympäristössä, mutta kun uudistuin uskossani nuorena miehenä, minulle oli selviö, että minun piti ryhtyä pyytämään Pyhän Hengen kastetta. Minä pyysin tosissani ja kerroin kaikille uskoville, joita tapasin, että haluaisin Pyhän Hengen kasteen – rukoilethan sitä minulle? Minä en asennoitunut tähän niin, että ”kyllähän sellainen mukava hurmoskokemuskin olisi kiva lisä elämään!” En totisesti. Pyhän Hengen kaste oli minulle elintärkeä, uskoon tulon jälkeen tärkein asia. Halusin kyllä uskovien kasteenkin ottaa vastaan, mutta en minä sitä ehkä niin tärkeänä pitänyt. Niinpä sainkin Pyhän Hengen kasteen ensin.

Mielenkiintoinen tosiasia on, että sain Pyhän Hengen kasteen kotona, keskellä yötä, yksin ollessani, tasan seitsemän viikkoa siitä, kun annoin elämäni Jeesukselle! (Tämä voidaan todeta myös niin, että sain Pyhän hengen kasteen 50. päivänä uskoontulostani.) Sain odottaa siis Pyhän Hengen kastetta yhtä kauan kuin apostolit pääsiäisen jälkeen:

Kun sitten koitti helluntaipäivä, he olivat kaikki yhdessä koolla. Yhtäkkiä kuului taivaalta kohahdus, kuin olisi käynyt raju tuulenpuuska, ja se täytti koko sen talon, jossa he olivat. He näkivät tulenlieskoja, kuin kieliä, jotka jakautuivat ja laskeutuivat itse kunkin päälle. He tulivat täyteen Pyhää Henkeä ja alkoivat puhua eri kielillä sitä mitä Henki antoi heille puhuttavaksi. Ap.t.2:1-4.

Minulle se oli unohtumaton kokemus. Olen tarvinnut sitä, sillä tuollaisista kokemuksista saa potkua uskonelämään, niin että selviää koetuksen päivistäkin. Ja kielillä puhumisen lahja on edelleen tallella. Vaikka sen saamiseen tarvittiin hurmosta, voin puhua kielillä koska tahansa ilman mitään hurmostilaa. Ei Pyhän Hengen ensisijainen tehtävä ole luoda hurmosta (ylitsevuotavaa iloa), vaan se on vain yksi voimavaikutus, jota heikko ihminen tarvitsee. Jos ei ole saanut Pyhän Hengen kastetta, se on sama kuin menisi naimisiin ilman rakastumisen kokemusta. Niin voi toki tehdä ja voi rakastaa, vaikka ei ole rakastunut, mutta kuinka suuri siunaus on, että elämä on myös kokemuksellista ja täynnä tunnetta! Tai ainakin: että on hetkiä, jolloin tuntee elävänsä täysillä, joka solullaan.

En haluaisi ryhtyä opettamaan Pyhästä Hengestä niin, että alkaisin eritellä Pyhän Hengen toimenkuvaa jotenkin puhtaasti teologisesti ja lähtisin liikkeelle hengen lahjoista, kuten monet opettajat tekevät. Käyn ihan nopeasti läpi Pyhän Hengen lahjat. Lainaan jälleen Paavalia:

Veljet, haluan teidän olevan selvillä Pyhän Hengen lahjoista. 1.Kor.12:1.

Armolahjoja on monenlaisia, mutta Henki on sama. Myös palvelutehtäviä on monenlaisia, mutta Herra on sama. 1.Kor.12:4-5.

Tämä jako palvelutehtäviin ja armolahjoihin on selkeä. Palvelutehtäviä ovat apostoli, profeetta, evankelista, paimen, opettaja ja seurakuntapalvelija eli diakoni. On muitakin palveluvirkoja, mutta raamattu ei tunnu haluavan antaa täydellistä listaa. Mietipä sitä, miksi ei. Armolahjojen kanssa on sama juttu ja erityisesti ns. hengen voimavaikutusten kanssa, joista et varmasti löydä täydellistä luetteloa raamatusta. Armolahjoja ovat kielillä puhumisen ja kielten selittämisen lahja, profetoimisen lahja – eri kuin profeetan virka – tiedon ja viisauden sanat, henkien erottamisen lahja, uskon lahja, sairaiden parantamisen lahjat ja voimatekojen lahja. Näitä kaikkia Paavali kehottaa tavoittelemaan, erityisesti profetoimisen lahjaa (1.Kor.14:1) ja neuvoo tavan, miten tavoitteeseen tulisi pyrkiä. Tuo menetelmä on kerrottu 1. korinttilaiskirjeen 13.luvussa.

Rakkaudesta on sanottu, että sekin on armolahja. Minä en sanoisi niin, vaan sanoisin, että Pyhän Hengen persoonassa ja työssä on keskeisiä alueita ja reuna-alueita. Rakkaus on Pyhän Hengen syvimpiä ja keskeisimpiä ominaisuuksia – aivan kuin Jumalan yleensäkin – ja voidaan jopa sanoa, että se on hänen tärkein ominaisuutensa. Sen lisäksi ja rinnalle tulee totuudellisuus. Nämä yhdessä edustavat Jumalan täydellistä viisautta. Vain näillä avuilla varustettuna Pyhä Henki voi tehdä meissä pyhittävää työtä. Nimensäkin mukaan hän on Pyhyyden Henki. Jos kootaan yhteen jo mainitut Pyhän Hengen keskeisimmät ominaisuudet tai luonteenpiirteet, saadaan kokoon seitsemän eri asiaa: Rakkaus, Puolustaja, Johdattaja, Opettaja, Viisaus, Pyhyys ja Voima.

Nämä ovat Pyhän Hengen persoonan ydintä. Sen ympärillä ovat hengen palveluvirat ja seuraavalla kehällä ovat armolahjat ja uloimpana hengen muut voimavaikutukset. Ajattele tätä, kun menet vaikkapa kirkkoon ja katselet siellä kattokruunua. Minä ajattelen meillä kotona olevaa kristallikruunua. Tärkein osa sitä on se sähköjohto, joka tuo siihen virran. Pyhässä Hengessäkin on tärkeintä se voima ja elämä, jota hän tuo mukanaan. Hän kirkastaa meille Kristuksen. Ilman häntä emme näe mitään hengellistä totuutta, emme kuule Jumalan sanaa, emme tule osalliseksi pelastuksesta ja Jumalan lahjoista, emme synny uudesti ylhäältä, emme rukoile, emme usko ilman häntä. Jotkut kuvittelevat, että asiat menevät päinvastoin: kun luemme sanaa, niin Jumalan Pyhä Henki virkoaa meissä sen sanan kautta. ”Sanan sakramentin” kautta muka Pyhä Henki ilmestyy seurakunnalleen. Eihän tämä nyt näin voi olla. Näiden opettajien käsityksen mukaan tuuli syntyy puiden heilumisesta ja sähkövirta imeytyy verkkoon hehkulampuista, kun niiden sydän alkaa hehkua! Eipä ole ihme, jos asiat näin päälaelleen käännetään ja samalla halveksitaan Pyhän Hengen todellista arvoa, että Pyhä Henki on haluttu syrjäyttää kokonaan seurakunnasta ja täyttää tyhjiö kulkueilla ja kynttilöillä, liturgialla, ristinmerkeillä, kristillisellä elämänkatsomuksella ja muulla uskonnollisuudella.

No niin, palaan siis kristallikruunuun. Tärkein osa sitä ei ole kristalli, vaan sähkö. Oletko samaa mieltä? Hiotut kristallit kruunun ulkokehällä edustavat armolahjoja. Ne heijastavat sitä valoa, joka tulee lampuista. Lamput ovat hengen palveluvirkoja, sananjulistuksen virkoja. Näin me ymmärrämme, että ei voida lähteä Pyhästä Hengestä opettamaan niin, että aloitamme armolahjoista. Miltä näyttää kristalli pimeässä huoneessa? On ymmärrettävä Pyhän Hengen ydintehtävä: välittää Kristuksen täyteyttä, hänen elämäänsä ja kirkkauttansa ja ylösnousemusvoimaansa meille.

Jos et ole saanut Pyhän Hengen kastetta, ala hellittämättä pyytää sitä, kunnes saat sen. Raamattu lupaa:

Jos kerran te pahat ihmiset osaatte antaa lapsillenne kaikenlaista hyvää, niin totta kai teidän Isänne paljon ennemmin antaa taivaasta Pyhän Hengen niille, jotka sitä häneltä pyytävät. Luuk.11:13.

Pyhä Henki haluaa tuoda Jumalan läsnäolon sinun elämääsi aivan uudella tavalla ja painaa sinetin sinun sisimpääsi lunastuksen päivää varten (Ef.4:30). Jos olet uudestisyntynyt, sinulla on jo Jumalan henki sisimmässäsi Kristuksen henkenä – tästä kertoo roomalaiskirje näin:

Mutta se, jolla ei ole Kristuksen Henkeä, ei ole hänen omansa. Room.8:9.

Mutta ilman Pyhän Hengen kastetta jäät vaille jotakin, joka on elintärkeätä seurakunnalle ja sen jäsenille. Jos haluat tehdä hengellistä työtä ilman Pyhän Hengen voitelua, olet kuin auto ilman bensaa tai öljylamppu ilman öljyä. Ilman Pyhää Henkeä jäät ilman hengen voitelua ja voimaa, jonka yhteydessä erilaiset palvelutehtävätkin annetaan. On turha rakentaa inhimillisten voimavarojen mukaan. Mikä on syntynyt lihasta, on lihaa, mikä on syntynyt Hengestä, on henkeä. Joh.3:6. On ikävä nähdä, kuinka Pyhän Hengen työtä yritetään jäljitellä tänä päivänä jopa herätyksen ja hengen uudistuksen nimissä. Surettaa sellainen.

Jos et ole kokenut Pyhän Hengen kastetta  – ja yleensä jokainen, joka on sen kokenut, tietää sen kokeneensa – en halua nöyryyttää sinua, vaan rohkaista pyytämään Pyhää Henkeä elämääsi, sillä Jumala ei ole puolueellinen eikä katso henkilöön. Hän haluaa antaa sinulle hengen voitelun ja voiman korkeudesta. Pyydä sitä. Älä suotta tunne alemmuutta, eihän ole mistään sellaisesta kyse, jossa ihmisen oma pätevyys ratkaisee. Pyhän Hengen kasteen saaneet kristityt eivät ole parempia uskovia. Ei sinusta tehdä Hengen kasteen kautta suurempaa, vaan pienempää. Anna Pyhän Hengen tulla suureksi elämässäsi ja suostu itse olemaan pieni ja mitätön. Seurakunnassa on kautta aikojen esiintynyt henkilöitä, jotka väittävät olevansa ”jotakin suurta” (Ap.t.8:10). Älä mene tähän halpaan. Ota oppia Daavidista, joka tuli oikealla tavalla pieneksi (1.Sam.24:15, 1.Sam.26:20).

Ja me, jotka olemme jo kokeneet Pyhän Hengen kasteen, meidän tulee pyytää, että Pyhä Henki tulee meidän elämäämme tänään ja antaa elävän läsnäolonsa ja innoituksensa meille. Meidän tulee pyytää, että Pyhä Henki tulee jälleen seurakuntansa keskelle ja ottaa ohjat käsiinsä. Me emme voi olla hänen todistajiaan, ellei meillä ole Pyhä Henki, joka antaa meille voiman olla Kristuksen todistajia (Ap.t.1:8). Meidän tulee yhä uudestaan ja uudestaan täyttyä Hengellä (Ef.5:18). Näin me astumme sivuun ja Kristus alkaa loistaa kirkkauttaan.

Jotkut pelkäävät Pyhän Hengen ilmiöitä, koskapa niiden mukana tulee seurakuntaan liiaksi ”sielullisuutta”. Toden totta on myönnettävä, että karismaattisessa liikkeessä on ollut mukana kaikenlaisia lieveilmiöitä. Mutta en hyväksy erään helluntailaisen veljen väitettä, että profetoiminen on 98-prosenttisesti sielullista. Jos onkin, niin entä sitten? Jos Pyhä Henki on niin nöyrä, että tulee meidän monilla tavoin vajaiden ihmisten elämään ja meidän kauttamme toimii, pitäisikö meidän torjua hänet sen vuoksi, että matkalla tarttuu meistä monenlaista astian makua siihen, mikä alunperin oli täysin puhdasta ja Pyhän Hengen innoittamaa? Kysyn tätä ja vastaan: ei tietenkään! Emme voi ryhtyä saddukeuksiksi, jotka torjuvat Pyhän Hengen työn. On muistettava, että saddukealaisuus vaikuttaa seurakunnassa hapatteena – ei raittiutena!

On syytä etsiä Pyhän Hengen lahjojen käytössä neuvoja raamatusta. Paavali opettaa, miten käytännössä näitä hengen lahjoja tulee käyttää:

Kun kokoonnutte yhteen, jokaisella on jotakin annettavaa: laulu, opetus tai ilmestys, puhe kielillä tai sen tulkinta. Kaiken on tapahduttava yhteiseksi parhaaksi. Jos puhutaan kielillä, vain kaksi tai enintään kolme saa puhua, kukin vuorollaan, ja jonkun on tulkittava puhetta. Ellei tulkitsijaa ole, puhuja olkoon seurakunnan parissa vaiti ja puhukoon vain itselleen ja Jumalalle. Samoin profeetoista saa esiintyä vain kaksi tai kolme, ja toiset arvostelkoot. Jos joku muu läsnäolijoista saa ilmestyksen, edellisen puhujan tulee vaieta. 1.Kor.14:26-30.

Tämä on pitkähkö opetusjakso, joka päättyy vasta jakeeseen 40. On huomattava, että armolahjojen käyttäjiä ei erikseen kutsuttu ”lavalle”, puhutaan vain läsnäolijoista. Pyhälle Hengelle siis jätetään vapaat kädet käyttää, ketä hän haluaa. Jos profeetat valitaan etukäteen, sehän merkitsee palaamista vanhan liiton aikaiseen ”hoviprofeettojen” aikaan. Profetoimisesta raamattu sanoo, että Kaikki te voitte profetoida… 1.Kor.14:31. On ymmärrettävä, että armolahjoja voidaan käyttää tahdonalaisesti, mutta toisaalta armolahjojen toiminta perustuu Hengen innoitukseen. Minulla ei ymmärtääkseni ollut vielä profetoimisen armolahjaa, kun ensi kerran Pyhä Henki tarttui niin voimallisesti rukoukseeni, että se muuttui profetiaksi. Sain profetoimisen lahjan myöhemmin, mutta ehkä tuon ensikokemukseni takia pidän Hengen innoitusta tärkeämpänä kuin omaa lahjaani. Toisilla voi olla profetoimisen lahjan sijasta – tai täydennyksenä – profeetan virka. Profeetan virka on ojentaa ja nuhdella erityisesti seurakunnan johtajia, jos he menevät vikaan, ja näyttää suuntaa seurakunnalle, jos se on syystä tai toisesta kadottanut oikean suunnan. Profeetan voitelun yksi vahva tunnusmerkki on se, että hyvin monet, jopa enemmistö seurakunnasta suhtautuu aitoon profeettaan pilkallisesti. (Profeetan viran toimenkuva selviää lähinnä Jesajan, Jeremian ja Hesekielin kirjoista.)

Nuhtelemiseen ja ojentamiseen tarvitaan Pyhän Hengen luomaa viisautta ja armeliaisuutta. Tarvitaan ne ”kultaiset niistimet”, joista eräs saarnamies puhui (2.Moos.25:38). Jos ajattelen itseäni, en ollenkaan usko osaavani ojentamisen taitoa, mutta en heitä kirvestä kaivoonkaan – yritän opetella. Tässä meidän tulee ennen kaikkea pyrkiä siihen, ettei mikään viha hallitse sisimpäämme. Jokaisen, joka pyrkii täysi-ikäisyyteen Kristuksen tuntemisessa, täytyy omaksua selkäytimeensä tämä: miehen viha ei johda oikeudenmukaisuuteen, jota Jumala tahtoo. (Jaak.1:20) Raamatusta voimme lukea ja monesti myös omin silmin nähdä, mitä ”katkera riitaisuus” saa aikaan:

Mutta jos teidän sydäntänne hallitsee katkera kateus ja riidanhalu, älkää vastoin totuutta kerskuko kuvitellulla viisaudellanne. Sellainen ei ole ylhäältä tulevaa viisautta, vaan maallista, ihmisistä tulevaa, pahojen henkien viisautta. Sillä siellä, missä kateus ja riidanhalu vallitsevat, on myös hillittömyyttä ja kaikenlaista pahaa. Jaak.3:14-16.

Jumalan Henki tuo mukanaan viisauden. On oltava avoimia Pyhän Hengen työlle, kun hän haluaa vaikuttaa meissä. Ilman häntä emme voi olla tosi viisaita. Kun ojennamme, niin varsinkin silloin tarvitsemme rakkautta. On hyvä rukoilla paljon asian puolesta ensin ja sitten vasta, jos asia jatkuvasti vaivaa mieltä, voi edetä varovasti ojentamisen tietä:

Mutta ylhäältä tuleva viisaus on puhdasta ja pyhää, ja niin se myös rakentaa rauhaa, se on lempeää ja sopuisaa, täynnä armahtavaisuutta ja hyviä hedelmiä, se on tasapuolista ja teeskentelemätöntä. Jaak.3:17.

Tämä on se tekijä – elävä Pyhän Hengen antama armahtavaisuus – joka tuo vanhan liiton profeetan virkaan oman vahvan lisänsä uudessa liitossa. Kukapa oikeastaan haluaisi olla profeetta ollenkaan, kun siinä virassa joutuu sanomaan niin kohtisuoraan asioita. Onneksi meillä jokaisella on tilaisuus olla enemmän esirukoilija, joka pyytää Jumalalta armoa ja laupeutta. Onneksi tänäkin armon päivänä on rukouksen ovi auki. Ennen kuin käymme rukoukseen, haluan vielä muistuttaa itseäni ja sinua Pyhän Hengen tärkeydestä ja aivan kuin vetää yhteenvedon kaikesta sanotusta ja muistuttaa, että hän on myös yhteyden henki:

Meidät kaikki, olimmepa juutalaisia tai kreikkalaisia, orjia tai vapaita, on kastettu yhdeksi ruumiiksi. Yksi ja sama Henki on yhdistänyt meidät, kaikki me olemme saaneet juoda samaa Henkeä. 1.Kor.12:13.

Käydään rukoukseen: Rakas Pyhä Henki, anna meille anteeksi, että olemme vastustaneet sinua ja murehduttaneet sinut. Anna meille anteeksi oma pätevyytemme, että olemme olleet itseriittoisia ja luottaneet oppiimme ja rutiineihimme, liturgiaan ja kaikkeen uskonnolliseen markkinatavaraan, jolla ei ole mitään arvoa. Minä pyydän, Pyhä Henki, anna meille anteeksi ja tule jälleen meidän luoksemme ja vaella meidän keskellämme, Kristuksen ruumiin ja seurakunnan keskellä. Ota ohjat käsiisi, sinä Voimallinen Jumalan Henki. Tule ja puhalla näihin kuolleisiin luihin, että ne tulisivat eläviksi. Kytke Jumalan Hengen aito voimavirta meihin. Tee meistä kuolleista kivistä jälleen eläviä kiviä Jumalan temppeliin. Tule, Pyhä Henki, sillä kun sinä tulet seurakunnan keskelle sinä tuot Kristuksen täydellisen siunauksen mukanasi. Anna meille apostolit ja profeetat, evankelistat, paimenet ja opettajat ja muutkin hengen armoitukset ja virat, niin että voimme tulla täysin valmiiksi palveluksen työhön, Kristuksen ruumiin rakentamiseen. Anna meille armolahjojasi, ettei meiltä mitään puuttuisi mistään armolahjasta. Vahvista sanasi niin, että ihmeet ja merkit seuraavat julistusta, niin että hengen voimavaikutukset tulevat moninaisina esiin seurakunnassa. Auta meitä, Pyhä Henki, ja johda meidät kaikkeen totuuteen ja tee meistä Kristuksen kaltaisia, täysi-ikäisiä Kristuksen tuntemisessa ja puolusta meitä Pahan voimilta ja syyttäjältä. Neuvo meille tie ja vaella meidän kanssamme, niin että tämä kansa saa nähdä, että Jumala on totisesti meissä. Tule ja puolusta Jumalan kunniaa seurakunnan keskellä, kun teet ihmeitä ilman määrää ja annat meille jälleen herätyksen ja uudistuksen ajan! Kiitos, Pyhä Henki, mitä teet tänä päivänä ja tulevina päivinä Suomen kansan keskellä! Aamen.

Mainokset
Kategoria(t): 2004, Hengen miekka, Saarnat. Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Google+ photo

Olet kommentoimassa Google+ -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s