Uudista uskosta luopuneita

Kiitos, rakas Taivaan Isä, siitä että saamme olla sinun lapsiasi, että saamme olla uskossa tänä päivänä.  Kiitos, että olet varjellut meitä, että vihollisen juonet meitä vastaan ovat kilpistyneet sinun voimasi ja armosi edessä.  Kiitos, että suojelet meitä verelläsi,  Kristuksen sovintoveren voimalla.  Kiitos Jeesus, rakas Vapahtajamme, että aina rukoilet meidän puolestamme, ettei meidän uskomme raukeaisi tyhjään.

Auta meitä, että me itsekin voisimme rukouksen kautta vahvistaa veljiämme ja sisariamme.  Herra, me rukoilemme kaikkien niiden uskonveljien ja -sisarien puolesta, jotka nyt ovat uskon koetuksissa, niiden puolesta, joita koetellaan moninaisissa elämän vastuksissa.  Niiden puolesta, jotka ovat väsyneet ja jääneet tien sivuun. Herra, armahda heitä!  Riennä heidän avukseen, oman nimesi tähden, Herra, anna voima palvelijoillesi palvella sinua kaikkina elämänsä päivinä. Anna voima tunnustaa sinun nimeäsi. Anna se mieli ja tahto, että he ehyellä sydämellä ovat sinulle antautuneita ja palvelevat sinua. Anna heille aina rukouksen henkeä, että he valvoisivat ja rukoilisivat hellittämättä, pysyisivät uskon yhteydessä Jumalaan eivätkä eksyisi takaisin maailman teille ja kiinnittäisi sydäntänsä turhuuteen.

Herra, sinä tiedät erityisesti ne, jotka ovat loukkaantuneet johonkin toiseen uskovaiseen, johonkin hengelliseen johtajaan. Herra, älä anna kenenkään sumentaa sinun kirkkauttasi, peittää sinun kasvoistasi loistavaa valoa. Anna oikea jumalakuva jokaiselle, ettei kenenkään mielessä Jumala olisi niin pieni, että sinut voisi piilottaa ihmisen selän taakse. Anna terve itsetunto jokaiselle lapsellesi. Anna terve usko, jota ei kukaan kovuudellaan kykene horjuttamaan. Anna voimaa antaa anteeksi. Pyhä Henki, tule niiden avuksi, jotka ovat kiusauksessa katkeroitua ja anna heille Kristuksen omasta, sitä mielenlaatua, joka Kristuksella on. Muistuta heille, mitä sanassa kehotetaan:

Ajatelkaa häntä, joka kesti syntisten ankaran vastustuksen, jotta ette menettäisi rohkeuttanne ja antaisi periksi. Hepr.12:3.

Auta, ettei kukaan synnin pettämänä paatuisi ja jäisi taipaleelle. Anna aina armo tehdä parannusta synnistä. Auta niitä, jotka ovat langenneet, auta Pyhä Henki heitä nousemaan, sanomaan:

Älä ilku, viholliseni, minulle.  Vaikka olen kaatunut, minä nousen vielä, vaikka olen keskellä pimeyttä, Herra on minun valoni. Miika 7:8.

Tue jokaista langennutta, nosta pystyyn ja anna jälleen pelastuksen ilo, tue kansaasi pelastuksen riemulla, anna jokaisen meistä ilolla ammentaa vettä pelastuksen lähteestä.  Johdata jokaista lastasi kaikkeen kuuliaisuuteen, kulkemaan oikeaa tietä, noudattamaan sinun sanaasi, tekemään sinun tahtoasi – sinulta tulee siihen voima. Sinä olet heikkojen voima, sinä olet horjuvien tuki. Ylistys sinulle, Herra, ylistys sinulle Jeesus, joka olet laupias ylimmäinen pappi:

Meidän ylipappimmehan jos kukaan kykenee ymmärtämään vajavuuksiamme, sillä häntä on koeteltu kaikessa samalla tavoin kuin meitäkin koetellaan; hän vain ei langennut syntiin.  Hepr.4:15.

Muistuta Pyhä Henki niitä, jotka tuntevat olevansa liian heikkoja vaeltamaan uskossa.  Muistuta heitä, että:

…me voimme hänen edessään rauhoittaa sydämemme, jos se meitä jostakin syyttää.  Jumala on meidän sydäntämme suurempi ja tietää kaiken.  1.Joh.19-20.

Anna sinä jälleen jokaiselle lapsellesi uusi voima:

Jumala, luo minuun puhdas sydän ja uudista minut, anna vahva henki. Ps.51:12.

Kiitos, Herra, kaikesta armostasi ja hyvyydestäsi meitä kohtaan.  Kiitos, että uudistat meitä kaikkia uskossa.

Jos tunnet jonkun henkilön, joka on ollut uskossa, mutta jäänyt sivuun, palannut maailmaan, rukoile nyt hänen puolestaan ja mainitse hänet aina sanan ”Henkilö” kohdalla.

Jeesus Kristus, meidän Vapahtajamme, meidän sovittajamme ja lunastajamme, sinä, joka olet maksanut meistä veresi hinnan: auta kansaasi, auta lapsiasi, auta ”Henkilöä” ja johdata hänet vanhurskauden tielle. Älä anna hänen viihtyä maailmassa, vaan anna hänen sydämeensä Jumalan kohtaamisen ikävä, vedä Taivaallinen Isä, hänet uudestaan Jeesuksen tykö ja uudista Pyhä Henki hänen uskonsa. Anne hänelle terve synnintunto, luo häneen puhdas sydän. Minä olen sinun pappisi, sovituksen viran haltija ja minä vihmon ”Henkilön” päälle Jeesuksen veren ja kätken hänet sinun voimallisen sovintoveresi suojaan. Minä vihmon myös hänen päällensä Jumalan puhtaan sanan, minä pyydän hänelle Jumalan Pyhän Hengen osallisuutta.  Ohjaa ”Henkilö” oikealle tielle, nimesi tähden. Oman kunniasi ja kirkkautesi kiitokseksi ja ylistykseksi uudista ”Henkilön” usko.  Halleluja!   Kiitos kaikesta mitä teet ”Henkilön” elämässä!  Ylistys sinulle!

Mainokset
Kategoria(t): Päivän rukous, Sanahallussa. Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.