Esivallan puolesta

Kiitos, rakas Taivaan Isä, siitä että saamme asua tässä vauraassa ja vapaassa maassa. Haluamme olla kuuliaisia sinulle, kun sinä neuvot meitä:

Kehotan ennen kaikkea anomaan, rukoilemaan, pitämään esirukouksia ja kiittämään kaikkien ihmisten puolesta, kuninkaiden ja kaikkien vallanpitäjien puolesta, jotta saisimme viettää tyyntä ja rauhallista elämää, kaikin tavoin hurskaasti ja arvokkaasti. 1.Tim.2:1-2.

Me kiitämme sinua, taivaan Isä, kaikesta hyvyydestäsi ja armostasi, jota olet antanut Suomen kansalle ja maalle.  Kiitos, että olet antanut vakaita rauhan aikoja, tyyniä ja rauhallisia rakentamisen vuosia.  Me ylistämme sinua sinun hyvyydestäsi, siitäkin, että meillä on tämä yhteiskuntarauha, tämä vapaus ja vauraus, hyvä elintaso.

Auta meitä, että saisimme pitää tämän rauhan.  Auta, ettei mitkään ulkoiset uhat nouse meitä uhkaamaan, ja auta, etteivät mitkään sisäiset uhat nouse uhkaamaan meitä.  Auta, että tämä kansa vaeltaisi lainkuuliaisesti, rehellisesti ja tekisi aina sitä, mikä on oikein, ei vain ihmisten edessä vaan Jumalankin edessä.  Estä sinä, Herra, voimallasi, ettei suomalaisten elämään pesiytyisi synti ja jumalattomuus, estä kaiken väkivaltaisuuden leviäminen.  Estä kaiken ruumiin ja hengen saastaisuuden leviäminen tässä maassa.  Laita sulku päihteille ja huumeille, pornolle, väkivaltaviihteelle, noituudelle, epäjumalien palvelemiselle, ja kaikelle, mikä on iljettävää sinun silmissäsi.  Auta meitä muistamaan, että:

Vanhurskaus on kansalle kunniaksi, mutta synti on kansojen häpeä. Snl.14:34.

Anna meille, koko Suomen kansalle, terve synnintunto.  Ohjaa meidät pois synnistä ja jumalattomuudesta rauhan tielle, Jumalan tahdon tielle.  Ohjaa meidät pois epäjumalistamme, vääristä arvoistamme, eksyttävistä ideologioistamme sinun tuntemiseesi, Kristuksen kirkkauden evankeliumin vastaanottamiseen ja Kristuksen palvelemiseen elävän uskon kautta. Tee meidän maamme ja kansamme jälleen terveeksi.

Auta Suomen päättäjiä, kaikkia vallankäyttäjiä tässä maassa, käyttämään valtaansa viisaasti ja oikeamielisesti.  Siunaa tasavaltamme presidenttiä ja anna hänelle erityistä viisautta hoitaa tehtäviään tämän kansan parhaaksi. Anna viisautta hoitaa Suomen ulkopolitiikkaa ja sisäpolitiikkaa oikein, Jumalan tahdon mukaan.  Anna viisautta myös pääministerille ja ulkoministerille hoitaa Suomen asioita niin kuin pitää, anna viisautta valtionvarainministerille hoitaa Suomen asioita tälle kansalle siunaukseksi ja menestykseksi.  Auta sisäministeriä taistelemaan rikollisuutta ja huumeita vastaan oikeilla toimenpiteillä, sinun antamallasi viisaudella ja voimalla. Auta kaikkia ministereitä heidän toimissaan.  Auta myös kansanedustajia laatimaan tälle maalle vanhurskaita lakeja.  Auta, että ne lait, jotka eivät ole sinun tahtosi mukaisia, voitaisiin muuttaa, peruuttaa ja kirjoittaa uudestaan. Johda tämä kansa vanhurskauden tielle, johda tämän kansan johtajat oikealle tielle, oman nimesi tähden, sinun kirkkautesi ylistykseksi. Aamen.

Auta myös Suomen puolustusvoimia ja rajavartiolaitosta suojelemaan tätä maata ja kansaa. Auta poliisia, Suomen oikeuslaitosta ja kaikkea virkavaltaa tekemään työtään menestyksellä, pitämään yllä lakia ja järjestystä tässä maassa. Kiitos, että annat siunauksesi, annat apusi ja tukesi kaikelle työlle, joka tähtää yhteiskuntarauhan, laillisuuden ja oikeuden ylläpitämiseen tässä maassa.

Mainokset
Kategoria(t): Päivän rukous, Sanahallussa. Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.