Vainottujen puolesta

Kiitos, rakas Taivaan Isä, siitä että olet kutsunut meidät yhteyteesi ja antanut meille Poikasi, Jeesuksen. Kiitos, Jeesus, että sinä suostuit Isän tahtoon ja tulit ihmiseksi kärsiäksesi meidän puolestamme ristin kuoleman. Kiitos, että sinä kutsut meitäkin vaeltamaan ristin tietä.

Teille on suotu se armo, että saatte uskoa Kristukseen ja vielä kärsiäkin hänen puolestaan. Fil.1:29.

Auta meitä, ettemme työnnä luotamme pois Kristuksen kärsimyksien osallisuutta, vaan voisimme päin vastoin iloita siitä:

Veljeni, pitäkää pelkkänä ilona niitä monenlaisia koettelemuksia, joihin joudutte. Jaak.1:2.

Anna meille aina rohkaisua, kun joudumme ahdistuksiin ja vainoihin uskomme tähden. Herra, muistuta meille sanasi kautta, että risti kuuluu opetuslapsen elämään.

Minä tahdon tuntea Kristuksen ja hänen ylösnousemisensa voiman ja tulla hänen kaltaisekseen osallistumalla hänen kärsimyksiinsä ja kuolemaansa. Ehkä silloin saan myös nousta kuolleista. Fil.3:10.

Nyt iloitsen saadessani kärsiä teidän hyväksenne. Sen, mitä Kristuksen ahdistuksista vielä puuttuu, minä täytän omassa ruumiissani hänen ruumiinsa hyväksi, joka on seurakunta. Kol.1:24.

Herra, näytä meille se tie, jonka sinä olet viitoittanut. Anna meidän peittämättömin kasvoin katsella sinun kirkkauttasi ja muuttua sinun kaltaiseksesi. Auta, että pyrkiessämme osalliseksi voimasta, voisimme ymmärtää, että se voima annetaan heikoille, se voima tulee ristin kautta, heikkouden ja kärsimyksien osallisuudessa. Kiitos, että sinä olet kulkenut ristin tien ja mekin saamme seurata sinua. Anna meille vainojen ja pilkan keskellä rohkeutta seurata sinua, mihin ikinä sinä menet.

Vaikka meitä oli Filippissä loukattu ja pahoinpidelty, niin kuin tiedätte, Jumala antoi meille rohkeuden julistaa teille sanomaansa ankaran vastustuksen keskelläkin. 1.Tess.2:2.

Teidän omat maanmiehenne ovat kohdelleet teitä yhtä huonosti kuin juutalaiset sikäläisiä uskovia. 1.Tess.2:14.

Anna suojeluksesi ja apusi niille, joita vainotaan uskonsa tähden. Varjele seurakuntaasi äärimuslimien ja äärihindujen keskellä, myös kommunistimaissa. Anna ahdistuksen keskellä kamppaileville veljilleni ja sisarilleni voimaa kestää kaikki:

…jottei kukaan horjuisi, vaikka teitä näin ahdistetaan. Sehän on meidän osamme, niin kuin itse tiedätte. Jo ollessamme teidän luonanne sanoimme, että me joudumme kärsimään vainoa. Ja juuri niin on käynyt, kuten tiedätte. 1.Tess.3:3-4.

Anna meille, Herra, se ylpeyden aihe, että Kristuksen ruumiin jäsenet ovat kestäviä vainoissa:

Me voimmekin ylpeinä kertoa Jumalan seurakunnissa teistä ja teidän kestävyydestänne ja uskostanne kaikissa vainoissa ja ahdingoissa, joiden keskellä elätte. Ne todistavat Jumalan oikeudenmukaisesta tuomiosta, siitä, että hän hyväksyy teidät valtakuntaansa, jonka vuoksi te nyt myös kärsitte. 2.Tess.1:4-5.

Kiitos, Herra! Halleluja! Kiitos, että sinun kirkkautesi meissä ilmestyy sitä selvemmin, mitä enemmän meitä ahdistetaan. Kiitos, että kirkkauden ja Jumalan Henki lepää meidän yllämme. Kiitos, että sinun muotosi tulee  meissä tällä tavoin näkyviin. Kiitos, että:

Me kannamme aina ruumiissamme Jeesuksen kuolemaa, jotta myös Jeesuksen elämä tulisi meidän ruumiissamme näkyviin. Me tosin elämme, mutta meidät annetaan Jeesuksen tähden alituisesti alttiiksi kuolemalle, jotta myös Jeesuksen elämä tulisi näkyviin kuolevaisessa ruumiissamme. 2.Kor.4:10-11.

Kiitos, että kaikki tämä koituu seurakunnan parhaaksi. Kiitos, että jos meissä tekee työtään kuolema, niin toisissa Kristuksen ruumiin jäsenissä se koituu elämäksi. Halleluja, ylistys sinulle, kirkkauden Isä! Ylistys sinulle, Kristus Jeesus, ylimmäinen pappimme, joka olet kärsimyksen kautta tullut täydelliseksi.

Hän, joka on kaiken luoja ja perusta, tahtoi tuoda paljon lapsia kirkkauteen, ja siksi hänen tuli tehdä heidän pelastajansa ja perilleviejänsä kärsimysten kautta täydelliseksi. Hepr.2:10.

Halleluja! Kiitämme ja ylistämme sinua, ylimmäinen pappimme, joka aina rukoilet meidän puolestamme, että pysyisimme kestävinä kaikessa ja kiitos, että:

Koettelemuksissa teidän uskonne todetaan aidoksi, ja siitä koituu Jeesuksen Kristuksen ilmestyessä ylistystä, kirkkautta ja kunniaa. 1.Piet.1:7.

Auta meitä, Herra Jeesus, elämään kuten sinä ja auta, että emme kärsiessämme uhkaile, vaan jätämme aina asiamme oikeamielisen tuomarin haltuun. Anna herätyksen tulen syttyä siellä, missä sinun kansasi on koetuksessa ja missä marttyyrien veri on vuotanut. Vuodata henkesi lastesi päälle siellä, missä väkivallan uhka ympäröi heitä. Ylistämme sinua sinun avustasi tänään! Aamen.

Mainokset
Kategoria(t): Päivän rukous, Sanahallussa. Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.