Jumalan temppeli

Jeesus on noussut ylös! Totisesti: hän on ylösnoussut!

Näin on jossain päin tapana tervehtiä toisia uskovia pääsiäisenä, kun on vihdoin päästy piinaviikon loppuun ja tultu ylösnousemuksen todellisuuteen. Aina nämä erilaiset hengelliset vaiheet ja kokemukset eivät oman henkilökohtaisen uskomme kannalta mene kalenterin mukaan. Minäkin saatan ajatella Kristuksen ylösnousemusta tänään hieman kirkkokäsikirjan vierestä. Ajattelen nimittäin Kristusta Jumalan temppelinä. Hänhän sanoi:

”Hajottakaa tämä temppeli, niin minä saan sen nousemaan kolmessa päivässä.” Silloin juutalaiset sanoivat: ”Tätä temppeliä on rakennettu neljäkymmentäkuusi vuotta. Sinäkö pystyttäisit sen kolmessa päivässä?” Jeesus tarkoitti kuitenkin temppelillä omaa ruumistaan. Joh.2:19-21.

Tiedämme raamatun sanasta ja uskomme perusteella, että Kristus nousi haudasta kolmantena päivänä. Ja ylösnousseen Kristuksen hahmossa hän ilmestyi samalla kertaa yli viidellesadalle veljelle (1.Kor.15:6). Hän oli siis toteuttanut, minkä lupasi: kolmessa päivässä hän oli rakentanut ruumiinsa temppelin uudestaan.

Mutta raamattu sanoo myös selvästi, että me olemme Kristuksen seurakuntana hänen ruumiinsa ja Pyhän Hengen temppeli: Ettekö tiedä, että teidän ruumiinne on Pyhän Hengen temppeli? Tämän Hengen on Jumala antanut asumaan teissä (1.Kor.6.19).

Hän on siis luvannut rakentaa itselleen seurakunnan hengen temppeliksi. Hän on luvannut liittää meidät ruumiiseensa. Olemme kutsutut olemaan eläviä kiviä Jumalan temppelissä – eläviä soluja elävässä ruumiissa. Valitettavasti Kristuksen ruumis on jakautunut ja sen jäsenet ovat hajallaan ja temppeli näyttää vielä rakennustyömaalta. Jotkut ovat innokkaita pyhittämään rakennustelineitä ja pitämään niitä Jumalan temppelinä. He ovat ilmiselvästi sitoutuneita enemmän omaan kirkkokuntaansa kuin Kristukseen. Jotkut heistä ovat antautuneet kovinkin innokkaasti kirkkokuntansa rengeiksi ja kuulustelevat toisia pyhiä siitä, onko heidän oppinsa riittävän oikea. Onko  oppi nyt riittävän luterilainen? Onko oppi nyt varmasti helluntailainen? Kuulutko nyt varmasti Kristuksen ruumiiseen – onhan sinulla seurakunnan jäsenkirja?

Jeesus on luvannut liittää meidät siihen Jumalan temppeliin, mitä hän on tullut rakentamaan. Sitä temppeliä verrataan rakennukseen tai kansaan, jota raamattu kutsuu Israeliksi, Jumalan omaisuuskansaksi. Mutta hän ei käytä maallisia rakenteita hyväkseen, kun hän liittää meidät ruumiiseensa. En ainakaan minä ole löytänyt raamatusta tukea sille, että minun pitäisi ensin liittyä jonkin opillisen puolueen johonkin paikallisosastoon ja saada joltakulta ihmiseltä kastetodistus tai muu todistus, että olen jäsen Kristuksen ruumiissa. Mutta kun olen luottanut siihen, että Kristus liittää minut ruumiiseensa, olen saanut valtavan paljon vastaväitteitä, että olenkin eksyksissä. Olen kertonut tulleeni uskoon ja saaneeni kristillisen kasteen, jopa Pyhän Hengen kasteen. Mutta se ei nyt riitä heille, tämän ajan oikeaoppisille. Pitäisi kuulua siihen ja siihen ns. seurakuntaan ennen kuin minut voitaisiin hyväksyä aidoksi uskon veljeksi. – Todella outoa.

Olen siis tutkinut raamatusta, mitä siellä sanotaan Kristuksen ruumiiseen liittämisestä. Ja sanotaanhan siellä siitä paljonkin, jopa niin paljon, että en voi sitä kaikkea toistaa lyhyessä tekstissä. Mutta Hoosean kirjassa on hyvin selkeä ilmoitus siitä, miten Jumala aikoo liittää yksilöuskovan Kristuksen ruumiiseen:

Minä kihlaan sinut, otan omakseni ainiaaksi, minä liitän sinut itseeni vanhurskauden ja oikeuden sitein, rakkaudella ja hyvyydellä. Minä liitän sinut itseeni uskollisuuden sitein, ja sinä tulet tuntemaan Herran. Hoos.2:21-22.

Tässä mainitaan viisi asiaa, joiden avulla Kristus liittää sinut ja minut ruumiiseensa: vanhurskaus, oikeus, rakkaus, hyvyys ja uskollisuus. – Mihin se virkatodistus nyt jäi? Mihin se siirtotodistus jäi? Entä jäsenkirja? Entä paikallisseurakuntaoppi? Olisihan nyt ainakin kaste pitänyt mainita? Sen sijaan mainitaan viisi asiaa, joita kutsutaan siteiksi. Paavali käyttää myös sanaa ”jänne”, kun hän puhuu Kristuksen ruumiiseen kuulumisesta:

(Kristus) huolehtii koko ruumiista ja pitää sitä nivelten ja jänteiden avulla koossa, niin että se kasvaa Jumalan tarkoittamalla tavalla. Kol.2:19.

Paavali mainitsee myös Efesolaiskirjeessä kolmesti, miten Kristus seurakunnan Päänä liittää uskoon tulleen ihmisen ruumiiseensa. Luetaan ne kaikki kohdat:

Hän liittää koko rakennuksen yhteen niin että se kasvaa Herran pyhäksi temppeliksi… Ef.2:21

hän liittää teidätkin Hengellään rakennuskivinä Jumalan asumukseen… Ef.2:22

Hän liittää yhteen koko ruumiin ja pitää sitä koossa kaikkien jänteiden avulla, kunkin jäsenen toimiessa oman tehtävänsä mukaan, ja näin ruumis kasvaa ja rakentuu rakkaudessa. Ef.4:16.

Minulle ei jää epäilystäkään, että Kristus itse on tässä toimija tai Pyhä Henki, joka edustaa Kristusta – ei ihminen tai kirkkokunta tai paikallisseurakunta tai mikään klikki, ei kukaan maanpäällinen ylipappi – Kristus itse. Hän liittää. Hän liittää yhteen koko ruumiin.

En siis yritä korvata Kristuksen pätevyyttä tässä rakennusmestarin asiassa omalla pätevyydelläni. En yritä korvata sitä jonkun pastorin pätevyydellä tai jonkin opin tai kasteen pätevyydellä. Jään luottavaisesti hänen käsiinsä ja annan hänen tehdä työnsä enkä sekaannu siihen rähmäsormillani enkä anna kenenkään muunkaan sekaantua. Jos kerran hän on luvannut liittää yhteen koko ruumiin, niin hän silloin tekee sen ja minäkin tulen liitetyksi hänen ruumiiseensa. Sinäkin rakas veli tai sisar Kristuksessa, sinäkin tulet liitetyksi. Emme etsi maailman heikkoja alkuvoimia avuksi, jos kerran maailmankaikkeuden Luoja ja Lunastaja itse on luvannut tämän asian hoitaa.

Olen huomannut, että monilla ajassamme vaikuttavilla kirkoilla ja seurakunnilla on pelissä omat intressinsä. Ensimmäinen tavoite heillä on pelata peliä omien sääntöjensä mukaan. Jos kysyn jotakin heiltä ulkopuolisena ja odotan vastausta, he eivät vastaakaan mitään, vaan rakentavat oman kuvion, jossa minä olen pelinappula heidän pelilaudallaan. Sitten pelataan peliä kokonaan heidän säännöillään. Niin toimivat Jeesuksen ajan ylipapit ja niin toimivat tämän ajan ihmiset. Huomaan olevani heti alkuunsa kuulusteltavana, vaikka minä vain halusin saada oikeaa tietoa. Jos jatkan heidän ehdoillaan pelaamista, huomaan, että heillä on kova into saada minusta kaikki hyöty irti eli rahat pois. Karkeudessaan ja ahneudessaan he ovat jo aika kaukana kristitystä elämän mallista.

Niin, heidän vallankäyttönsä, joka on eräänlaista peliä, ei ole se tapa, jolla Kristus haluaa liittää uskoon tulleita ruumiiseensa. Paavalikin opetti hengellisestä aikuisuudesta, että se on Kristukseen kiinni kasvamista ja siinä meidän on huolehdittava, että emme kasva kiinni ihmisiin:

Kun me kaikki sitten pääsemme yhteen ja samaan uskoon ja Jumalan Pojan tuntemiseen ja niin saavutamme aikuisuuden, Kristuksen täyteyttä vastaavan kypsyyden, silloin emme enää ole alaikäisiä, jotka ajelehtivat kaikenlaisten opin tuulten heiteltävinä ja ovat kavalien ja petollisten ihmisten pelinappuloita. Ef.4:14.

Olemmeko ymmärtäneet Jumalan temppelin rakennustyön oikein? Kristus rakentaa itselleen temppeliä meistä ja meidän tulisi suostua hänen muovattavakseen, jotta meistä voi tulla eläviä kiviä hänen rakennukseensa. Ymmärrämmekö asian todella hengellisesti? Temppeli, jota nyt rakennetaan on perusolemukseltaan, syvimmältä luonteeltaan, näkymätön. Se on samalla tavalla näkymätön kuin nuo edellä mainitut asiat: vanhurskaus, oikeus rakkaus, hyvyys ja uskollisuus. Vai osaatko kertoa minulle, miltä rakkaus näyttää? Osaatko sanoa, millainen on näöltään hyvyys? Koulua käyneinä ihmisinä ymmärrämme, että on kysymys käsitteistä, jotka kuvaavat hyveitä. Joskus puhutaan ”kristillisistä arvoista”. Niissä on kysymys näkymättömistä aarteista, taivaallisista asioista, Kristuksen tuntemisen rikkaudesta, Jumalan Valtakunnan peruspylväistä. Jos tulemme aidosti niistä osallisiksi, jos ne hallitsevat sydäntämme, silloin Kristuksen muoto voi tulla meistä näkyviin ja pieni pala hänen temppeliään säteilee valoaan sieltä rakennustelineiden keskeltä…

Pankaamme siis pois kaikki epäjumalat, joita uskonnollisuus kasaa palvottaviksi: oppikeskeinen usko, korkeakirkollisuus tai korkealahkolaisuus, hapatteet, vallanhimo, materialismi, ihmisten mukainen keskinkertainen ajattelu, maailmallisuus ja muu sellainen ja pitäkäämme usko Jumalaan.

Tämän tähden, te pyhät veljet, te, jotka olette saaneet taivaasta kutsun, kiinnittäkää katseenne Jeesukseen, joka on tunnustuksemme apostoli ja ylipappi. Hän on herransa luottamuksen arvoinen, niin kuin Mooses oli ”kaikissa hänen huoneensa asioissa”, mutta hänet on katsottu suuremman kunnian arvoiseksi, yhtä paljon suuremman kuin rakentajan kunnia on rakennuksen kunniaa suurempi. Jokainen talo on jonkun rakentama, mutta Jumala on rakentanut kaiken. Mooses oli kyllä uskottu ”kaikissa hänen huoneensa asioissa”, mutta silti vain palvelija, elävä todiste siitä, mitä Jumala oli myöhemmin puhuva. Kristus sen sijaan on Poika, jonka haltuun on uskottu Jumalan koko rakennus. Tämä rakennus olemme me, kunhan loppuun saakka säilytämme rohkeutemme ja luottavaisin ja iloisin mielin tuomme julki toivomme. Hepr.3:1-6.

Ole ylistetty ja kiitetty Jeesus, Jumalan Poika, joka olet Jumalan huoneen haltija, Suuri Rakennusmestari, ylösnoussut Herra! Ihailen sinun kykyäsi rakentaa jotakin niin valtavaa ja ylivertaista kuin seurakuntasi on! Haluan kuulua sinulle, tulla aidolla tavalla sinun temppelisi eläväksi kiveksi ja tulla kerran kultakaupunkiin, uuteen Jerusalemiin, sydän täynnä kiitosta siitä, että sinä olet kykenevä liittämään minutkin hengelläsi Jumalan temppeliin! Ole kiitetty ja ylistetty ikuisesti! Sinulle kunnia ja kirkkaus ja voima – ikuisesti! Aamen.

Mainokset
Kategoria(t): 2007, Hengen miekka, Saarnat. Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.

Yksi vastaus artikkeliin: Jumalan temppeli

 1. jorma latvala sanoo:

  NIIN JA AAMEN.NIITÄ RAKENNUSTELINEITÄ,JA
  KÄÄREPAPERIA JOIHIN JEESUS ON KÄÄRITTY,ON
  LUKEMATON MÄÄRÄ.SANONTA HÄN EI KUULU MEIHIN
  OLI JO OPETUSLAPSILLE TUTTU.MARK 9 JAE 38
  KUITENKIN JEESUS VASTASI,ÄLKÄÄ ESTÄKÖ HÄNTÄ
  JOKA EI OLE MEITÄ VASTAAN,ON MEIDÄN
  PUOLELLAMME.

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Google+ photo

Olet kommentoimassa Google+ -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s